Sierpień był tego lata wyjątkowo piękny. Słońce każdego dnia świeciło równie mocno. Prawie całe wakacje nie padał deszcz,  z tego powodu też babc...