Dobór przedszkola – w jaki sposób sukcesywnie rozwijać naturalne zdolności dziecka

kindergarten-504672_640

Decyzja zapisania dziecka do przedszkola wiąże się z wieloma korzyściami. Wiadomo jednak, że każda mama dokłada wszelkich starań, aby jej pociecha znalazła się w odpowiedniej placówce. Wybór odpowiedniej instytucji to zadanie bardziej odpowiedzialne niż mogłoby się w pierwszej chwili wydawać. Należy brać pod uwagę wiele istotnych czynników, nie tylko lokalizację czy koszty. Pamiętajmy, że chodzi tutaj o okres wczesnego dzieciństwa malucha, dlatego decyzja, jaką podejmiemy, będzie miała ogromny wpływ na jego osobowość, charakter, a co za tym idzie – całe życie.

Przewaga przedszkola prywatnego nad państwowym

Przede wszystkim, musimy zastanowić się czy zamierzamy posłać dziecko do przedszkola prywatnego czy państwowego. Okazuje się, że ta pierwsza opcja zdecydowanie góruje nad placówkami państwowymi. Mamy bowiem większa pewność co do faktu, że malec będzie przebywał w towarzystwie dzieci z ułożonych, dobrze prosperujących rodzin. To istotny fakt, gdyż dzieci uczą się od siebie nawzajem różnych zachowań i poszerzają zasób słownictwa o podsłyszane wyrazy. Z przedszkola prywatnego korzysta mniejsza liczba osób, co przekłada się na mniej liczne grupy. To z kolei umożliwia przedszkolance poświęcenie odpowiedniej ilości uwagi na każdego podopiecznego. W tym miejscu warto również podkreślić, że większy budżet, którym dysponują przedszkola prywatne, umożliwia zatrudnienie najlepszego personelu, który nie tylko nauczy nasze pociechy pisać czy rysować, ale również będzie zwracał uwagę na zachowanie dzieci i dopilnuje, aby żadne z nich nie kształtowało u siebie agresywnych, egoistycznych czy niekulturalnych zachowań względem kolegów. Wszystkie przytoczone kwestie, przemawiają za tym, że warto zapoznać się z zasadami rekrutacji w przedszkolach prywatnych, np. rekrutacji przedszkola w Konstancinie.

Rozwijanie naturalnych zdolności w okresie wczesnego dzieciństwa

Kompetentny personel, który jest w stanie skupić odpowiednio dużo uwagi na naszym dziecku, może wpłynąć na przyszłość malucha. Często zdarza się, że w codziennej bieganinie nie zauważamy naturalnych zdolności naszego podopiecznego, podczas gdy przedszkolanka, codziennie ma okazję oceniać narysowane przez niego obrazki, ulepione rzeźby, chłonność wiedzy czy zaśpiewane piosenki. Jak wiadomo, każde zdrowe dziecko jest potencjalnie zdolne, trzeba mu tylko stworzyć warunki umożliwiające rozwój owych zdolności oraz odpowiednio pobudzić je do aktywności intelektualnej. Okazuje się, że dzięki bogatej i różnorodnej stymulacji we wczesnym dzieciństwie, rozwijają się uzdolnienia u dzieci. To właśnie w najmłodszych latach, kreuje się osobowość, przyzwyczajenia i wreszcie umiejętności dzieci, dlatego wczesne wspomaganie ich uzdolnień jest niezwykle ważne. Wszechstronny rozwój osobowości dziecka jest więc priorytetowym zadaniem każdego przedszkola. Obecnie coraz częściej, w placówkach oświatowych, pojawiają się dzieci zdolne w różnorodnych dziedzinach. Stanowi to inspiracje dla nauczycieli i motywuje ich do poszukiwania ciekawych i skutecznych sposobów wspierania ich uzdolnień, poprzez tworzenie im optymalnych warunków do pełnego wykorzystania ich wrodzonego potencjału i możliwości.

Przedszkole stanowi bardzo ważny okres w życiu dziecka. Maluch nie tylko uczy się pisać, mówić w języku obcym czy śpiewać piosenki, ale także odkrywa swoje pasje, zawiera przyjaźnie i rozwija zdolności. Właśnie z tego powodu, warto jest wybierać dobrze prosperujące i najczęściej rekomendowane placówki.